Begeleid vervoer van deur tot deur... voor senioren binnen de gemeente Vught

Reglement voor abonnees van de Seniorenbus Vught

Versie 15 februari 2021

Algemeen

Een abonnee is woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Vught en senior (55+).

Een abonnee moet in principe in staat zijn om zelfstandig in en uit de bus te stappen.

Reserveringen voor vervoer dienen door de abonnee (of diens vertegenwoordiger) persoonlijk te worden gedaan, met vermelding van het abonneenummer.

De abonnee wordt vervoerd van deur tot deur. Maakt uw deur of de deur van de bestemming deel uit van een wooncomplex, dan wordt hier met ‘deur’ bedoeld de toegangsdeur tot het wooncomplex.

De Stichting Seniorenbus behoudt zich het recht voor om het abonnement van een abonnee op te zeggen als daar gerede aanleiding toe is.

Hoe wordt u abonnee?
De aanmelding begint met een melding via de website, schriftelijk of telefonisch. Na deze melding krijgt men bezoek van een intaker voor het intakegesprek, waarbij alle formaliteiten worden afgehandeld en de werkwijze en dit reglement worden toegelicht.
 
De formaliteiten betreffen:
  • Het invullen van een formulier met alle belangrijke gegevens voor onze organisatie.
  • Het invullen en ondertekenen van een machtigingsformulier voor de bank, waarbij een machtiging wordt gegeven voor een automatische afschrijving van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld.
  • Het overhandigen van een abonnementspasje met abonneenummer.
  • Het doornemen van dit ‘reglement Seniorenbus Vught’.
     
De inschrijving kan na afronding van het intakegesprek nog 2 (twee) dagen zonder kosten worden geannuleerd. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. De inschrijving gaat in op de eerste dag van de maand waarin de inschrijving plaats vindt. De (automatische) betaling van het abonnementsgeld gebeurt aan het einde van de maand. Opzeggingen moeten plaats vinden vóór de eerste van de maand waarop men wil opzeggen. De automatische incasso wordt dan stop gezet.

Begeleiding

Op elke bus is in principe naast de chauffeur ook een begeleider van de Seniorenbus Vught aanwezig. Deze begeleidt u van deur tot deur en helpt u, indien nodig, bij het in- en uitstappen.
Het is ook mogelijk dat u als abonnee een eigen begeleider meeneemt, om u bijvoorbeeld te vergezellen of te ondersteunen bij uw verdere reis of bezoek. Bij de aanvrage voor een rit gelieve dit te melden. Deze eigen begeleider hoeft geen abonnee te zijn, maar wordt als ‘extra’ passagier aangemerkt. Daarvoor wordt dan wel een tweede ‘bonnetje’ ingenomen. Indien deze ‘extra’ eigen begeleider structureel meereist, wordt door het bestuur beoordeeld of hiervoor een abonnement verplicht moet worden.

Kosten

Het abonnementsgeld bedraagt € 5,- per persoon per maand en loopt via een automatische incasso. Voor de ritten koopt u in de bus bij de begeleider een bonnenboekje met 8 òf met 16 bonnen voor respectievelijk €5,- of €10,-. Graag contactloos betalen met een bankpasje. Er worden géén losse vervoersbewijzen verkocht. Voor elke rit levert u (zowel heen als terug) één bonnetje in.

Onze vrijwilligers nemen geen fooien aan. Wel is het mogelijk de Seniorenbus Vught te steunen met donaties, schenkingen e.d. Neem daarvoor contact op met het bestuur.

Het busvervoer

Wij rijden het hele jaar door van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wij rijden niet op feestdagen. Het bestuur kan besluiten hierop een uitzondering te maken voor bijzondere gelegenheden.

Vervoersverzoeken kunnen op doordeweekse dagen worden gedaan bij onze planning. Dat moet uiterlijk 2 dagen van tevoren, vóór 12.30 uur. Voor ritten op maandag moet u donderdag voorafgaand bellen. Maar het mag ook eerder. Een afspraak voor dezelfde dag is niet mogelijk.
Bel de planning op 073-711 3191.

Periodieke ritten kunt u voor een aantal weken vooruit laten plannen. Is de telefoon in gesprek, probeer het later nog eens. U kunt niet inspreken.

Bij uw ritverzoek(en) wordt gevraagd naar het tijdstip en het adres van ophalen, de bestemming en hetzelfde voor een eventuele terugreis. Ook wordt naar uw abonneenummer gevraagd. Houdt daarom uw pasje bij de hand.

Het is mogelijk dat aan een verzoek voor een rit niet kan worden voldaan, in verband met de grote vraag naar vervoer op een bepaald moment. Met de chauffeur of begeleider kunt u geen ritafspraak maken. Reden te meer om tijdig te reserveren.

De bus rijdt alleen binnen de gemeentegrenzen van Vught en naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, de vestiging ‘Lidwina’ van het JBZ in Boxtel, verpleeghuis Simeonshof in Boxtel, de Bergmankliniek op de Hambakenwetering (Den Bosch) en naar de vóór- of achterzijde van het centraal station in ’s-Hertogenbosch. Daarvandaan kunt U eventueel met de ‘Engelenbus’ gratis verder de stad in.

De bus komt met een marge van een kwartier vóór en een kwartier nà de afgesproken tijd voorrijden. U dient dus tijdig klaar te staan.

In de bus mag niet worden gerookt en er worden geen huisdieren toegelaten. Een uitzondering hierop is natuurlijk een blindengeleidehond of een hulphond.

De bus kan geen niet-opvouwbare rolstoelen meenemen. Er is wel een beperkte mogelijkheid voor enkele rollators. Dit dient u bij de ritopgave te vermelden.
De passagier moet, tijdens de rit, de veiligheidsgordel dragen.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan men zich wenden tot het meldpunt via telefoonnummer 073-711 3191 of tot het bestuur van de Stichting. Zie hiervoor ook de website: https://www.seniorenbusvught.nl

Opzegging

Het abonnement kan schriftelijk, via de website of telefonisch worden opgezegd met ingang van een volgende maand. De opzegging is definitief na inlevering van het formulier ‘Intrekking machtiging’ voor de bank. Ook moet het pasje worden ingeleverd.

Bij overlijden verzoeken wij de contactpersoon van de abonnee een bericht te zenden naar de Stichting Seniorenbus Vught op Postbus 11 5260 AA te Vught of een mail te sturen aan penningmeester@seniorenbusvught.nl met vermelding van naam, adres en het pasnummer van de abonnee zaliger, en de adresgegevens van de contactpersoon.

De Seniorenbus Vught zal de uitschrijving bevestigen.

Bij opzegging van het abonnement worden alleen de eventueel niet gebruikte complete bonboekjes tegen inlevering vergoed.

Dit reglement wordt bij aanmelding met de nieuwe abonnee doorgenomen.