Begeleid vervoer van deur tot deur... voor senioren binnen de gemeente Vught

Over ons burgerinitiatief


De Seniorenbus Vught heeft als doel om eenzaamheid tegen te gaan en maatschappelijk isolement onder ouderen te voorkomen. Als middel daartoe bieden wij begeleid vervoer aan, van deur tot deur, binnen de gemeentegrenzen van Vught. Daarnaast rijden we ook naar het JBZ in 's-Hertogenbosch en Boxtel en naar het station van 's-Hertogenbosch (voor- of achterzijde).


Vooral voor senioren 55+ 


Wij zijn er vooral voor senioren die in hun mobiliteit beperkt zijn of voor wie geen redelijk alternatief vervoer mogelijk is. Wij bieden veilig, betrouwbaar en betaalbaar  vervoer, waarbij er ook nog tijd is voor een praatje. Er is altijd een begeleider bij die helpt bij het in- en uitstappen en die u tot aan de voordeur brengt.


In samenwerking met andere Vughtse organisaties 


Seniorenbus Vught zoekt samenwerking met andere Vughtse organisaties en instellingen die activiteiten organiseren of diensten aanbieden aan ouderen van Vught. Zij organiseren de activiteiten en wij bieden het bijpassende vervoer aan.


Wij draaien op bijdragen van donateurs en sponsoren
 

Dank zij onze vrijwilligers en de bijdragen van donateurs, sponsoren en sympathisanten kunnen wij het vervoer betaalbaar houden. Wij hebben een ANBI-status en staan open voor schenkingen.


Bestuur 


Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bestaat op dit moment uit:
Voorzitter Vacature
Secretaris Jan Heessels
Penningmeester Hein Oerlemans
Vice voorzitter Jozef Kok
Werkgroepen Tom van Vliet
 

Jan Heessels
secretaris@seniorenbusvught.nl

Hein Oerlemans
penningmeester@seniorenbusvught.nl
   

Jozef Kok
bestuur@seniorenbusvught.nl

Tom van Vliet
 

 
Postadres bestuur: Postbus 11  5260AA Vught 
 
KvK 62.103.601
Bankrekening: NL24RABO0300795750
BTW-nummer: NL8546.52.280.B01ANBI: 8546.52.280

Beleidsplan update 2020 >>>
Jaarrekening 2015 >>>
Jaarrekening 2016 >>>
Jaarrekening 2017 >>>
Jaarrekening 2018 >>>
Jaarrekening 2019 >>>