Seniorenbus beperkt haar dienstverlening


De oplopende Corona-cijfers, ook in Vught, en de jongste beperkende maatregelen van de overheid, dwingen ons er toe om onze dienstverlening terug te brengen tot de noodzakelijke ritten. We sluiten daarbij aan op de beperkingen die ook aan het openbaar vervoer worden opgelegd. We maken wel één bus vrij voor abonnees die wel noodzakelijk vervoer nodig hebben, maar niet zelfstandig kunnen in- of uitstappen. Bij noodzakelijke ritten moet u bijvoorbeeld denken aan: een bezoek aan het ziekenhuis, aan huisarts of tandarts, aan fysiotherapeut of bewegingstherapeut, voor een medisch noodzakelijke pedicure of voor noodzakelijke boodschappen. Deze aanscherpingen gaan in in januari 2021 lopen door tot nader bericht.
De overige maatregelen blijven van toepassing:
- bij de aanvraag van een rit vragen we naar de gezondheid van u en uw huisgenoten. Bij de minste verdenking kunt u niet mee
- tot nader bericht rijden we vooralsnog alleen de noodzakelijke ritten
- u moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen of geholpen worden door een mantelzorger of een verzorgende; er is op 3 van de 4 bussen geen begeleider
- kunt u dit niet, dan is er één bus met begeleider die u kan helpen; u moet dit vooraf aangeven
- een mondkapje is verplicht (moet u zelf voor zorgen of voor één bonnetje kopen in de bus)
Verder houdt u zich aan de voorschriften van het RIVM en aan de aanwijzingen van de chauffeur.
Er kunnen niet meer dan 3 passagiers mee. Tussen de ritten door maken we alles weer  schoon. Daarom blijft er voorlopig een beperkte capaciteit. Maar ook onder deze condities zien we u graag weer terug in de bus.

Bestuur Seniorenbus Vught