Seniorenbus blijft voorzichtig


De oplopende Corona-cijfers, ook in Vught, en de beperkende maatregelen van de overheid, dwongen ons er het afgelopen jaar toe om onze dienstverlening terug te brengen tot de noodzakelijke ritten. We sluiten daarbij aan op de beperkingen die ook aan het openbaar vervoer worden opgelegd. 
Ondanks de recente versoepelingen blijven een aantal maatregelen van toepassing:
- bij de aanvraag van een rit vragen we naar de gezondheid van u en uw huisgenoten. Bij de minste verdenking kunt u niet mee
- u moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen of geholpen worden door een mantelzorger of een verzorgende; 
- kunt u dit niet, dan moet u dit vooraf aangeven
- een mondkapje blijft verplicht (moet u zelf voor zorgen of voor één bonnetje kopen in de bus)
Verder houdt u zich aan de voorschriften van het RIVM en aan de aanwijzingen van de chauffeur.
Tussen de ritten door maken we twee maal per dag alles weer  schoon. Maar ook onder deze condities zien we u graag weer terug in de bus.

Bestuur Seniorenbus Vught