Seniorenbus beperkt wederom haar dienstverleing


De oplopende Corona-cijfers, ook in Vught, en de jongste beperkende maatregelen van de overheid, dwingen ons er toe om onze dienstverlening weer terug te brengen naar het niveau van 8 juni. Dat betekent dat we vanaf nu alleen nog noodzakelijke ritten kunnen verzorgen. Bij het aannemen van rit-verzoeken zullen we naast de gebruikelijke vragen naar gezondheid e.d., nu ook vragen of de gewenste rit echt noodzakelijk is. We sluiten daarbij aan op de beperkingen die nu ook aan het openbaar vervoer worden opgelegd. We maken één bus vrij voor abonnees die wel noodzakelijk vervoer nodig hebben, maar niet zelfstandig kunnen in- of uitstappen. Bij noodzakelijke ritten moet u bijvoorbeeld denken aan: een bezoek aan het ziekenhuis, aan huisarts of tandarts, aan fysiotherapeut of bewegingstherapeut, voor een medisch noodzakelijke pedicure of voor noodzakelijke boodschappen. Deze aanscherpingen gaan in op donderdag 15 oktober voor de duur van 4 weken.
De overige maatregelen blijven van toepassing:
- bij de aanvraag van een rit vragen we naar de gezondheid van u en uw huisgenoten. Bij de minste verdenking kunt u niet mee
- tot 15 november 2020 rijden we vooralsnog alleen de noodzakelijke ritten
- u moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen; er is op 3 van de 4 bussen geen begeleider
- kunt u dit niet, dan is er één bus met begeleider die u kan helpen; u moet dit vooraf aangeven
- een mondkapje is verplicht (moet u zelf voor zorgen of voor één bonnetje kopen in de bus)
Verder houdt u zich aan de voorschriften van het RIVM en aan de aanwijzingen van de chauffeur.
Er kunnen niet meer dan 3 passagiers mee. Tussen de ritten door maken we alles weer  schoon. Daarom blijft er voorlopig een beperkte capaciteit. Maar ook onder deze condities zien we u graag weer terug in de bus.

Bestuur Seniorenbus Vught